Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümü

Akademik Personel

Unvan Adı       Soyadı Görevi  Oda-Dahili E-mail
Yrd. Doç. Dr. Burcu MESTAV Bölüm Başkanı     205/B-1739 burcumestavcomu.edu.tr
Öğr. Gör.       Kumru URGANCI           38-1906 kumru_urgancihotmail.com
Arş. Gör. Dr.  Berrin GÜLTAY           205/A-2827 berringultaycomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Tuğba SÖKÜT AÇAR           205/A-2827 t.sokutcomu.edu.tr