Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümü

Bölüm Hakkında

Günümüzde önemi ve gerekliliği giderek artan ve bilimin ortak teknolojisi olan İstatistik, sayısal verilerin elde edilmesi ve karar almaya yardım edecek şekilde analizi ile uğraşan bilim dalıdır. Fizik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bölümde belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapılır. 

İstatistik Bölümü misyonumuz; teorik ve uygulamalı istatistik bilgilerinin yanı sıra bilişim çağındaki gelişmelere paralel olarak bilgisayar ağırlıklı uygulamalı eğitimleri öğrencilerine en iyi biçimde aktarmaktır. Bu sayede elde edilen bilgi ve beceriyle ilgili uygulama alanlarında çıkabilecek sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip, donanımlı ve kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. 

Bölüm vizyonumuz; öğrencilere dünya ve ülke koşullarına göre ihtiyaç duyulan eğitimi vererek onların araştırma ve sorun çözme yönündeki kazanımlarını arttırmaktır. Bulunduğumuz coğrafik bölgenin de avantajlarını kullanarak ülkemizin en çok tercih edilen, sürekli kendini yenileyerek ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve öğretim veren bir kurum olmaktır.

İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik, cebir, geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler okutulmaktadır.

Mezunlarımız öğretim programını tamamladıklarında 4 yıllık lisans düzeyinde lisans diplomasına sahip olurlar. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan İstatistik Bölümü mezunlarına "İstatistikçi" unvanı verilmektedir.
İstatistik Bölümünden çağdaş, bilimsel ve teknolojik bilgiler edinmiş olarak mezun olan öğrenciler edindikleri bilgi ve yeteneklerle: Üniversiteler, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, T.C. Merkez Bankası, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gibi devlet kurumlarının yanı sıra, sigorta şirketleri, bankalar gibi özel sektörde çalışma olanakları bulabileceklerdir.