Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümü

Misyon&Vizyon

Misyonumuz; teorik ve uygulamalı istatistik bilgilerinin yanı sıra bilişim çağındaki gelişmelere paralel olarak bilgisayar ağırlıklı uygulamalı eğitimleri öğrencilerine en iyi biçimde aktarmaktır. Bu sayede elde edilen bilgi ve beceriyle ilgili uygulama alanlarında çıkabilecek sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip, donanımlı ve kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz; öğrencilere dünya ve ülke koşullarına göre ihtiyaç duyulan eğitimi vererek onların araştırma ve sorun çözme yönündeki kazanımlarını arttırmaktır. Bulunduğumuz coğrafik bölgenin de avantajlarını kullanarak ülkemizin en çok tercih edilen, sürekli kendini yenileyerek ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve öğretim veren bir kurum olmaktır.