Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümü